Informasjon


Vel ønskt kyrkje og dato for vigsel. Etter at kyrkje og dato for vigsel er stadfesta, kan de seinare gå til "Eg har ei tidlegare registrering", om de ønskjer å oppdatera innhaldet.

OBS! Bruk same fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.

Ta kontakt med oss på post.gulen@kyrkja.no dersom de har spørsmål vedrørande påmeldinga. Ønskjer de å endra bryllaupsdato, må de også ta kontakt med oss.

 

Innsamla data i samband med førespurnaden blir lagra og nytta så lenge det er behov i samsvar med retningslinjer for slike førespurnader.